9 เทรนด์ DIGITAL MARKETING 2024

การตลาดในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องรู้จักเลือกหยิบเทรนด์ให้ถูก ก็สามารถพัฒนาธุรกิจเเละได้ผลลัพธ์ที่ดีนำไปต่อยอดในอนาคต