About Us

Digisaws

Digital Marketing x Jigsaws

ในปัจจุบันการเติบโตทางด้านการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing มีมากขึ้นเพิ่มทุกปี แต่การเลือกเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อสร้างแบรนด์และยอดขายไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ทาง Digisaws จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในโลกออนไลน์ของคุณ โดยเราจะเลือกเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจคุณมากที่สุด และสามารถวัดผลได้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำการตลาดผ่านโลกออนไลน์ อีกทั้งทาง Digisaws ยังได้มีการจัดการเทรนนิ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรทั่วไปได้มีความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณอีกด้วย

Our Vision

“To be your partner in Digital Marketing world by providing holistic digital solutions for your business”

Digisaws เป็นศูนย์กลางทางด้านการตลาดออนไลน์ในประเทศไทย
โดยเราจะนำเสนอบริการและความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจคุณมากที่สุดด้วยความจริงใจและใส่ใจ

Our Mission

Digisaws

Our Core Value

D

Dedication

พวกเราบริการอย่างทุ่มเท
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

I

Innovation

พวกเราพร้อมนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

G

Growth

พวกเรายินดีที่จะเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของลูกค้าทุกท่าน

I

Integration

พวกเรามองภาพรวม โดยเลือกกลยุทธ์และเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมที่สุด

S

Savvy

พวกเรามีความชำนาญด้านการตลาดออนไลน์ จึงมั่นใจในบริการของเราได้

A

Alliance

พวกเราบริการลูกค้าประหนึ่งเพื่อนคู่คิด ที่คอยให้คำปรึกษา

W

Worth

พวกเราส่งมอบบริการที่ดีที่สุด เพื่อความคุ้มค่า

S

Satisfaction

พวกเราจะทำให้ลูกค้าทุกคนพึงพอใจในผลลัพธ์และการบริการ

Our Partner

Our Co-Founder

Tanchanok Aunhachart

Co-Founder and Account Director

Narumol Choksuriyasakul

Co-Founder and Marketing Director

Our Team

Our Clients

Digisaws Client 2023

Our Clients

Digisaws Client 2023
Digisaws Client 2023