Training

Digisaws

คอร์ส Google Adwords

จะเพิ่มยอดขายหรือยอดเข้าชมเว็บไซต์ คุณก็ทำได้ด้วยตัวเอง ด้วยหลักสูตรนี้ เราให้คุณได้ปฏิบัติจริง กับทุกวิธีที่จะช่วยนำเว็บไซต์ขึ้นหน้าแรกของ Google

คอร์ส Facebook Ads

ยกระดับธุรกิจให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการทำการตลาดบนเฟซบุ๊ก ให้คุณรู้ลึก ได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมรับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากนักการตลาดออนไลน์

คอร์ส Facebook Blueprint

เข้าใจเนื้อหาการสอบ Facebook Buying & Planning Certificates ได้อย่างรวดเร็วภายใน 2 วัน! จาก 60 กว่าบทเรียน พร้อมแนวข้อสอบกว่า 200 ข้อให้ฝึก!

คอร์ส Digital Marketing

เข้าใจทุกเรื่องด้านการตลาดออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อให้คุณสามารถต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง

คอร์ส In-House Training

รับจัดอมรมสัมมนาด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในกับบุคลากรในองค์กร กับหลักสูตรที่คุณสามารถออกแบบได้เอง