Careers

มาเป็นส่วนหนึ่งของ Digisaws ทีม

Job Opportunities

ตำแหน่งที่เปิดรับ

::: Scope of Work :::

– แนะนำ Online platform ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
– วางแผน และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
– เลือกวัตถุประสงค์การลงโฆษณาที่ตรงที่สุด
– โฆษณาผ่าน Online Platform ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Google, LinkedIn
– แนะนำและปรับแก้ไข Content เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
– รายงานผลโฆษณาให้กับลูกค้า

::: Qualifications :::

– จบปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
– ประสบการณ์ 1-3 ปี ในการทำโฆษณาบน Platform Facebook (หากได้ platform อื่นด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– รู้จักเครื่องมือ Facebook Ads Manager / Google Adwords และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– รู้และเข้าใจเรื่อง Digital Marketing
– หากมี Certificate จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ชอบเรื่อง Social Media อัปเดตเทรนด์เสมอๆ
– เข้าใจพฤติกรรมของคนแต่ละ Online Platform
– มีไอเดีย ชอบคิดวิเคราะห์
– ชอบดู Report และสามารถนำเสนอออกมาได้
– ทำงานอดทน พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา
– มีความคิดสร้างสรรค์
– สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

::: Scope of Work :::

– ประสานงานระหว่าง Internal ภายในทีม และ Client ลูกค้าใหม่และเก่า
– รับบรีฟงาน ส่งมอบงาน ประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และไทม์ไลน์ที่วางไว้
– ร่วมวางแผนการทำแคมเปญตามโจทย์ที่ลูกค้าให้ไว้
– วิเคราะห์ผลการทำงาน และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานต่อไป
– Follow-up งานตลอดเวลา
– Report Update งานภายในทีมและภายนอก
– Presentation นำเสนองานให้ลูกค้า เข้าใจแผนงาน และอธิบายแผนงานต่าง ๆ สามารถพัฒนาตนเองในด้านการขายและพัฒนา Connection
– รับผิดชอบ สามารถดูแล Project ของตัวเองได้
– ทำงานร่วมกันกับ Content Creator และ Graphic designer
– นำเสนอ Report และ Analyst ให้ลูกค้าในทุกเดือน

::: Qualifications :::

– ประสบการณ์ 1-3 ปี ในการทำงาน (ด้าน Digital Marketing )
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
– อดทนและใจเย็นกับลูกค้า (กำลังใจน้า)
– สามารถ Consult การทำงานด้าน Digital Marketing ให้กับลูกค้าได้
– ชอบเรื่อง Social Media อัพเดทเทรนด์เสมอๆ
– เข้าใจพฤติกรรมของคนแต่ละ Online Platform
– มีไอเดีย ชอบคิดวิเคราะห์
– มีความคิดสร้างสรรค์
– เก่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หัวไว (ตบมุขเร็ว)
– สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
– รับมือกับการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ดี อดทน พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา
– สามารถ นำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ ไม่เคอะเขิน
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

::: Scope of Work :::


Content & Team Management

– ดูแล และบริหารจัดการทีม Creative ประกอบไปด้วย Content Creator, Graphic Designer และ Creative Video ทั้ง Junior และ Senior Level ให้ผลิตคอนเทนต์และชิ้นงานอย่างไหลลื่น และเป็นไปตามตารางการทำงานที่กำหนด
– ร่วมวางแผนการตลาด กลยุทธ์การนำเสนอผลงาน และแพลนการทำงานในส่วนของ Creative ให้เหมาะสมกับลูกค้าและ Online Platform ต่าง ๆ และดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้
– ร่วมวางแผน คิด เขียน ขาย ผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ
– เข้าใจการทำงาน และสามารถควบคุมงานผลิตในคอนเทนต์ทุกรูปแบบ ทั้ง Still Photo และ Video (Motion Video & Shooting Video)
– อบรมด้านคอนเทนต์ให้แก่สมาชิกภายในทีม
– ขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย KPI
– ประสานงานร่วมกับ Freelance ในบางโอกาส เพื่อผลิตคอนเทนต์ได้ตรงตามเป้าหมาย

 

::: Qualifications :::

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– อายุ 33 ปีขึ้นไป
– ประสบการณ์ด้านงานเขียนและคอนเทนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ประสบการณ์ทำงานใน Digital Marketing Agency หรือ Advertising Agency
– มีประสบการณ์ด้านการจัดการบริหารทีม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะการเจรจาที่ดี
– ทัศนคติ “Can do it”
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

::: Scope of Work :::

– คิดสร้างสรรค์ และเขียนคอนเทนต์สั้น ยาว คลิปสั้น คลิปยาว หรือแม้แต่สตอรี่ได้ตามประเภทของเพจ และปรับเปลี่ยนตาม platform Social Media ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และไทม์ไลน์ที่วางไว้
– วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วางแผน Strategy และตีโจทย์ของลูกค้าเพื่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ หรือเกิดการกระตุ้นยอดขาย
– คิดสร้างสรรค์แคมเปญ การตลาดออนไลน์
– ติดตามผลลัพธ์ของคอนเทนต์ที่ทำ และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานต่อไป

::: Qualifications :::

– ประสบการณ์ 1-3 ปี ในการทำงาน
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
– ใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว หากมีทักษะภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เขียนงานได้หลากหลายสไตล์ ชอบเรียนรู้มีเดียใหม่ ๆ อยู่เสมอ
– อัปเดตเทรนด์ออนไลน์อยู่เสมอ เขียนบทความออกมาได้น่าสนใจยิ่งกว่าใคร
– มีภาพในหัว สามารถสื่อสารออกมาได้ตามที่คิด
– สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ Photoshop หรือ Illustrator ได้เบื้องต้น
– รับมือกับการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ดี อดทน พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา
– มีความรับผิดชอบ สามารถดูแล Project ของตัวเองได้
– มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นได้ ทั้งกับในทีม และกับลูกค้า นำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ ไม่เคอะเขิน

:: Scope of Work :::

– คิดสร้างสรรค์ ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ และตัดต่อคลิปสั้น คลิปยาว หรือแม้แต่สตอรี่ได้ตามประเภทของเพจ และปรับเปลี่ยนตาม platform Social Media ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และไทม์ไลน์ที่วางไว้

::: Qualifications :::

– ประสบการณ์ 1-3 ปี ในการทำงาน
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
– ถ่ายและตัดงานได้หลากหลายสไตล์ ชอบเรียนรู้มีเดียใหม่ ๆ อยู่เสมอ
– อัปเดตเทรนด์ออนไลน์อยู่เสมอ นำเสนอภาพถ่ายหรือวีดีโอออกมาได้น่าสนใจยิ่งกว่าใคร
– มีภาพในหัว สามารถสื่อสารออกมาได้ตามที่คิด
– สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro ได้ดี
– รับมือกับการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ดี อดทน พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา
– มีความรับผิดชอบ สามารถดูแล Project ของตัวเองได้
– มีทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นได้ 

ส่งประวัติการทำงาน และ Portfolio มาได้ที่

Our Team