Online Campaign Strategy

วางแผนกลยุทธ์การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ

สร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ กระตุ้นยอดขาย เอาชนะคู่แข่ง

และพิชิตเป้าหมายทางการตลาด ที่ Digisaws

          แผนที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจคุณทะยานสู่ความสำเร็จได้ มาร่วมวางแผนกลยุทธ์การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพกับเรา เพื่อสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ กระตุ้นยอดขาย เอาชนะคู่แข่งและพิชิตเป้าหมายทางการตลาด ที่ Digisaws

วางเป้าหมายทางการตลาด

เป้าหมายที่ชัดเจน จะเป็นตัวนำแผนการโฆษณาไปในทิศทางที่คุณต้องการ เป็นตัวกำหนดแผนงาน การวางแผนสื่อ และงบประมาณ ที่เหมาะสมต่อแต่ละแคมเปญ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเพื่อการสร้างแบรนด์ เพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่ผ่านสื่อแต่ละช่องทาง หรือ เพิ่มยอดขาย เราสามารถช่วยคุณวางเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจตามความต้องการได้

เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช่

คุณอาจมีกลุ่มเป้าหมายในใจอยู่แล้ว แต่เราจะช่วยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ให้คุณเข้าใจถึงพฤติกรรม ความสนใจ และลักษณะของพวกเขามากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้ทำแผนโฆษณาและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประสิทธิภาพ ตรงกับความสนใจ และ สิ่งที่พวกเขาต้องการมากยิ่งขึ้น

เข้าใจ Customer Journey

การที่จะส่งสื่อโฆษณาเพื่อไปสร้างการตระหนักรู้หรือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการซื้อสินค้านั้น เราจำเป็นต้องรู้ถึง “Customer Journey” หรือ การเดินทางของลูกค้า โดยการเดินทางของลูกค้านั้นคือเส้นทางของผู้บริโภคในการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ตระหนักรู้เกี่ยวกับแบรนด์ จากการมีความต้องการในการหาสินค้าเพื่อมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตทางใดทางหนึ่ง ต่อจากนั้น ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย (Consideration) ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อ (Decision) และการสั่งซื้อ (Purchase) ซึ่งแต่ละขั้นตอนเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าว่าเขาจะใช้สื่อประเภทไหน หรือ จะจูงใจเขาอย่างไร ผ่านช่องทางไหน เพื่อให้เกิดการซื้อ และสามารถสร้างประสบการณ์เดินทางที่ดีให้กับพวกเขา

นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค (Customer Insight)

การที่จะส่งสื่อโฆษณาเพื่อไปสร้างการตระหนักรู้หรือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการซื้อสินค้านั้น เราจำเป็นต้องรู้ถึง “Customer Journey” หรือ การเดินทางของลูกค้า โดยการเดินทางของลูกค้านั้นคือเส้นทางของผู้บริโภคในการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ตระหนักรู้เกี่ยวกับแบรนด์ จากการมีความต้องการในการหาสินค้าเพื่อมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตทางใดทางหนึ่ง ต่อจากนั้น ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย (Consideration) ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อ (Decision) และการสั่งซื้อ (Purchase) ซึ่งแต่ละขั้นตอนเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าว่าเขาจะใช้สื่อประเภทไหน หรือ จะจูงใจเขาอย่างไร ผ่านช่องทางไหน เพื่อให้เกิดการซื้อ และสามารถสร้างประสบการณ์เดินทางที่ดีให้กับพวกเขา

วางแนวคิดที่ต้องการจะสื่อสาร

ในแต่ละแคมเปญเราจะเป็นที่จะต้องชัดเจนถึงแนวคิดและแนวทางที่เราต้องการจะสื่อสารออกไป โดยเราจะคิด “แก่นหลัก” หรือ “Key Message” ในการสื่อสาร ที่เหมาะสมกับแต่ละแคมเปญ เพื่อนำเสนอจุดเด่นของสินค้าบริการหรือ ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับภาพลักษณ์ สามารถสะท้อนตัวตนของแบรนด์ออกมาได้เป็นอย่างดี

วิเคราะห์คู่แข่ง

รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง คงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริงสำหรับเกมการตลาด ที่ Digisaws เราจะช่วยคุณวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนช่วยวิเคราะห์สื่อและการสื่อสารทางการตลาดของคู่แข่ง บนสื่อประเภทต่างๆ เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ให้คุณสามารถวางแนวทางและกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม สำหรับการพิชิตคู่แข่ง และขึ้นเป็นผู้นำในเกมธุรกิจครั้งนี้

วาง Campaign Phasing และ Content Pillar

แคมเปญจะเริ่มต้นขึ้นและเป็นไปในทิศทางไหน เราจะช่วยคุณวางแผนสื่อและเป้าหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) มีส่วนร่วมกับแบรนด์ (Engagement) ไปจนถึงขั้นที่ลงมือ สมัครสมาชิก ลงทะเบียน หรือ สั่งซื้อสินค้า (Conversion) ตามระยะเวลาที่คุณกำหนด พร้อมวางแนวทาง นำเสนอตัวอย่างในการทำคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์กับเป้าหมายในแต่ละขั้น

วางแผนการซื้อสื่อและงบประมาณ

“งบประมาณ” เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการทำแคมเปญโฆษณา ที่ Digisaws เราและนักวางแผนสื่อมืออาชีพจะนำเสนอสื่อแต่ละช่องทาง พร้อมคำนวนงบประมาณที่ต้องใช้รวมถึงคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะได้ ในการสื่อซื้อรูปแบบต่างๆ ให้คุณสามารถตัดสินใจและเลือกใช้สื่อได้อย่่างเหมาะสม