สร้างแบรนด์ของคุณให้โดดเด่น และเป็นที่น่าจดจำ

กับบริการ Branding Strategy ที่ Digisaws

วิเคราะห์ Industry และ Market

รากฐานที่ดีจะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน ที่ Digisaws ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา ที่มีความเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี จะช่วยวิเคราะห์อุตสาหกรรมและตลาดของแต่ละธุรกิจ เพื่อดูแนวโน้มของการใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณา ว่ามีมากน้อยแค่ไหน มีการเติบโตจากปีก่อนหน้าอย่างไร และ ในภาพรวมของตลาดมีการลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ช่องทางไหนมากที่สุด ด้วยงบประมาณเท่าไหร่ เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนงบประมาณและเลือกสื่อที่เหมาะสมในการโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ Facebook Page และ Website

คอนเทนต์บน Facebook Page ที่ใช่ และ Website ที่โดน จะช่วยให้คุณสามารถต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ ทีม Digisaws เราจะช่วยวิเคราะห์ข้อบกพร่องของ Facebook Page แนะนำแนวทางในการทำคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนทุ่มเทในการช่วยแนะแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งาน ตอบโจทย์กับธุรกิจ พร้อมให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้มากยิ่งขึ้น

วิเคราะห์คู่แข่ง

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์ เราพร้อมช่วยคุณค้นหาคู่แข่งทางการตลาด วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้กับกำหนดหรือปรับกลยุทธ์ ให้ธุรกิจของคุณอยู่เหนือคู่แข่ง

วิเคราะห์ Customer Persona

เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยความช่วยเหลือจากมืออาชีพ ทีม Digisaws เราจะช่วยคุณจำลองกลุ่มลูกค้าสมมติ เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ ข้อแตกต่าง หรือ จุดเด่น ของกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาแผนธุรกิจ ปรับปรุงสินค้าและบริการ ตลอดจนวางกลยุทธ์ได้อย่างตรงจุด

วิเคราะห์ Customer Avatar

ปิดการขายและเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างคาแรกเตอร์ให้กับ Facebook Page ที่ Digisaws เราจะช่วยคุณสร้างคาแรกเตอร์ของ Facebook Page ที่โดดเด่นและโดนใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทุกการสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกันและจับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลักของแต่ละสื่อ

ช่องทางที่แตกต่าง นำมาสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่าง ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของสื่อออนไลน์แต่ละช่องทางเป็นอย่างดี Digisaws เราจะช่วยคุณวางแผนการโฆษณาบนสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, หรือ Youtube และอื่นๆ ให้ตรงกับการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารไปยังลูกค้าและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสเติบโตทางด้านการตลาดออนไลน์

ขยายโอกาสให้ธุรกิจของคุณเติบโตสู่ความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น Digisaws เราพร้อมแนะนำแนวทางการต่อยอดธุรกิจไปสู่ช่องทางต่างๆ อย่างร้านค้าออนไลน์ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่เฉพาะบน Facebook

กลยุทธ์การวางคอนเทนต์

สร้างแบรนด์ธุรกิจให้เป็นที่จดจำ สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเข้าใจและตรงจุด พร้อมปิดการขาย ผ่านการสื่อสารด้วยข้อความและภาพโฆษณา ที่ได้รับการวางแผนและผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดี โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Digisaws ที่นี่เราจะสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่โดดเด่น นำเทรนด์ สร้างความรู้สึกร่วม และจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการจดจำแบรนด์และซื้อสินค้าหรือบริการ

วางแผน Media Plan

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่มตามความต้องการ ด้วยการวางแผนสื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ เรา Digisaws มีทีมผู้เชียวชาญที่จะช่วยคุณวางแผนซื้อสื่อโฆษณาที่ตรงตามลักษณะการใช้สื่อ ช่องทาง ความถี่ วัน-เวลาในการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกำหนดงบประมาณให้เหมาะสม และวัดความคุ้มค่าของการซื้อสื่อโฆษณา เพื่อให้คุณมั่นใจว่า การสื่อซื้อแต่ละครั้งจะบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด