ศัพท์การตลาดออนไลน์น่ารู้ ที่ไม่รู้ไม่ได้ – CPM / CPC / CTR

#ศัพท์การตลาดออนไลน์น่ารู้ วันนี้เราจะพามาดูคำศัพท์ที่เอาไว้ใช้เวลาอ่านรายงานผลการทำโฆษณาออนไลน์ ต่อจากครั้งที่แล้วกันค่ะ

.
👉🏻 CPM (Cost Per Thousand Impression) : ราคาที่เราต้องจ่ายต่อการแสดงผลโฆษณา 1,000 ครั้ง สูตรที่ใช้คำนวณ คือ CPM = Cost x 1000 / Impression

ตัวอย่างเช่น เงินค่าโฆษณา = 50,000 บาท จำนวนผลที่แสดงโฆษณา 200,000 ครั้ง ราคาที่เราต้องจ่ายต่อการแสดงผลโฆษณา 1,000 ครั้ง (CPM) จะเท่ากับ 50,000 x 1000 / 200,000 = 250

.
👉🏻 CPC (Cost Per Click) : ราคาค่าโฆษณาต่อการคลิก 1 ครั้ง โดยผู้โฆษณาจะเสียเงินก็ต่อเมื่อมีการคลิกดูโฆษณาเท่านั้น ซึ่งวิธีคำนวณ CPC = Cost / Clicks

ตัวอย่างเช่น ต้นทุน 1000 บาท มีการคลิกดูโฆษณา 100 ครั้ง 1000/100 = 10 ราคาต่อ 1 การคลิกก็จะอยู่ที่ 10 บาท

.
👉🏻 CTR (Click Through Rate) : เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกว่าคนที่เห็นโฆษณาของเราเขาคลิกเข้าโฆษณาของเราบ่อยแค่ไหน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าโฆษณาของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงพอหรือเปล่า โดยสูตรคำนวณคือ CTR = (Clicks/impression) x 100 ตัวอย่างเช่น ถ้ามีคนคลิกโฆษณาเรา 10 ครั้ง การแสดงผลโฆษณาอยู่ที่ 200 ครั้ง CTR = 10/200 = 5%

ทั้งนี้ ยิ่งจำนวน % CTR สูงยิ่งดี แสดงว่าโฆษณาของเรานั้นได้รับผลตอบรับดีจากกลุ่มเป้าหมาย

.
#ศัพท์การตลาดออนไลน์น่ารู้
#Digisaws
#HolisticDigitalMarketing

บทความอื่น ๆ

Categories

บทความยอดฮิต