Service

Digisaws

Service

Online Strategy

วางแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแบรนด์ในระยะยาว ให้เหนือคู่แข่ง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต้องการ และเพิ่มยอดขายที่มากขึ้น

Service

Online Media

โฆษณาบนสื่อออนไลน์ให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณ สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้ พร้อมเพิ่มยอดขาย ในงบประมาณที่คุณสามารถจัดสรรได้เองService

Website

สร้างเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจในโลกออนไลน์ ด้วย UX,UI ดีไซต์สมัยใหม่พร้อมรองรับบนมือถือ การ Tracking และระบบ e-paymentService

Production

ผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ Live Streaming ที่เหมาะสมกับช่องทางออนไลน์ จับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ ผ่านสื่อโฆษณาที่ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพService

KOL

วางแผนและติดต่อประสานงาน Influencers จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทั้ง Nano, Micro, Macro พร้อมวัดผลประสิทธิภาพได้Service

Consultant

รับคำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญ และนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ เพื่อยกระดับธุรกิจคุณให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น