ศัพท์การตลาดออนไลน์น่ารู้ ที่ไม่รู้ไม่ได้ – CONVERSION / CONVERSION RATE

👉🏻Conversion : คือการกระทำบางอย่าง ที่เราต้องการให้ลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราทำ เช่น กดลงทะเบียน (Complete Registration) กดสินค้าลงตระกร้าสั่งซื้อ (Add to Cart) กรอกข้อมูลการชำระเงิน (Add Payment Info) ซื้อสินค้าหรือบริการ (Purchase) หรือ อ่านเนื้อหาในเว็บ (View content) ซึ่งเจ้า Conversion นี้ในหลายๆ ครั้งถูกใช้วางเป็นเป้าหมายในการทำโฆษณาออนไลน์นั่นเอง

.
👉🏻Conversion Rate : เป็นตัวชี้วัดว่าหลังจากที่คนคลิกเข้ามาเว็บไซต์ แล้วมีการลงมือกระทำ (Take Action) กับสิ่งต่างๆ บนเว็บ (เช่น ลงทะเบียน, กรอกข้อมูลการชำระเงิน, กดสินค้าลงตระกร้าสั่งซื้อ ฯลฯ) ที่เราต้องการจะติดตามมากขนาดไหน ซึ่งจะทำการวัดเป็นอัตราการเกิด Conversion เทียบกับยอดคลิก ตามสูตรคือ Conversion Rate = (Conversion/Clicks) x 100

.
ตัวอย่างเช่น มีคนเข้าเว็บไซต์เรา 100 คน มีคนลงทะเบียนกับเรา 5 คน Conversion Rate = (5/100) x 100 = 5%
ทั้งนี้ ถ้า Conversion Rate ยิ่งสูง แสดงว่าเราได้รับผลตอบรับที่ดี

.
#ศัพท์การตลาดออนไลน์น่ารู้
#Digisaws
#HolisticDigitalMarketing

บทความอื่น ๆ

Categories

บทความยอดฮิต